Leertraject high potentials

Professional in mind

 

Binnen de meeste moderne bedrijven wordt een hoge mate van flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Bij reorganisaties, wijzigingen in de leiding, nieuwe vormen van onderlinge samenwerking en tal van andere situaties wordt veel van werknemers verwacht. Niemeijer Coaching en Organisatieadvies biedt ondersteuning aan young professionals in het nieuwe coachingstraject: “Professional in Mind”. Wij werken met vier globale thema’s die u helpen bij het ontwikkelen van stevige basis voor uw carrière.

 

Het traject

 

Thema's:

Focus & Kennismaking Emotiemanagement
Grenzen en Feedback Motivatie(kunde)

 

Focus en Kennismaking

Binnen deze bijeenkomst wordt u gecoacht in het helder maken van uw persoonlijke doelen, de doelen van de organisatie, de doelen van uw klanten en de doelen van uw medewerkers. De kunst is deze doelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde te krijgen en zoveel mogelijk verschillende doelen in dezelfde richting te sturen (goal alignment).

 

Emotiemanagement

Emotiemanagement is een methodiek waarbinnen young professionals emoties, die ten grondslag liggen aan het gedrag van zichzelf, medewerkers, leidinggevende en anderen, effectief leren te hanteren. Aanpak in deze is het vergroten van uw slagkracht door kennis en vaardigheden te ontwikkelen die er voor zorgen dat u drijfveren op gevoelsniveau kunt herkennen en hanteren zodat uw koers en positie steviger wordt.

 

Begrenzing en Feedback

In deze twee bijeenkomsten leert u krachtige en respectvolle feedback geven en ontvangen. U krijgt inzicht in het effect van uw gedrag en manier van communiceren. U kunt beter omgaan met weerstand en ontdekt hoe u zaken bespreekbaar maakt, zodat uw samenwerking verbetert. Daarnaast heeft het thema grenzen stellen alles te maken met het voelen en bewaken van uw persoonlijke ruimte. Hierdoor schept u duidelijkheid in de samenwerking met anderen en voorkomt u vervelende situaties.

 

Motivatiekunde

Het thema motivatie staat centraal. Uw eigen motivatie komt aan de orde maar ook de vraag hoe u anderen meekrijgt in uw koers. Motivatie hangt sterk samen met doelen die mensen impliciet of expliciet stellen. Motiveren leidt tot meer betrokkenheid en is dus meer efficiënt dan organiseren. In de praktijk leidt organiseren vaak tot verzet omdat mensen geen link ervaren met hun persoonlijke behoeftes (lees: doelen).

 

Algemene informatie. 

Duur:

Dagdeel (2,5 uur)

Frequentie:

Standaard wekelijks, of op maat

Aantal deelnemers:

Maximaal 8 deelnemers

Totale duur:

Standaard 8 weken, of op maat

Locatie:

Groningen

Kosten:

€ 1400,-

 

Inschrijving:

Voor inschrijving en nadere informatie kunt u contact opnemen met met Benjamin Niemeijer:
050 – 3604623. U kunt zich ook inschrijven via het aanmeldformulier op deze internetpagina. Wij nemen dan vervolgens contact met u op.