'How to motivate people'

Binnen deze training, bedoeld voor leidinggevenden, staat het thema motivatie centraal. Motivatie hangt sterk samen met doelen die mensen impliciet of expliciet stellen. Binnen deze training wordt u gecoacht in het helder maken van uw persoonlijke doelen, de doelen van de organisatie, de doelen van uw klanten en de doelen van uw medewerkers.

 

De kunst is deze doelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde te krijgen en zoveel mogelijk verschillende doelen in dezelfde richting te sturen (goal alignment). De meeste organisaties proberen efficiënter te werken en gaan vanuit dat perspectief organiseren. Veelal is dat de meest inefficiënte aanpak. Motiveren leidt tot meer betrokkenheid en is dus effiënter dan organiseren. In de praktijk leidt organiseren vaak tot verzet omdat mensen geen link ervaren met hun persoonlijke behoeftes (lees: doelen).