Intervisie voor management

Intervisie voor leidinggevenden

Wij bieden leidinggevenden de mogelijkheid in intervisieverband, buiten de context van het werk, stil te staan bij zichzelf als professional. U kunt in groepsverband hetzij met directe collega-leidinggevenden of met collega's uit andere organisaties van gedachten wisselen. Het gaat hierbij niet zozeer om het zoeken van oplossingen maar meer het bepalen van uw globale koers, het belichten van uw aspriraties of mogelijke twijfels binnen uw werk. Het geeft u de ruimte uit de rol van leidinggeven te stappen en als persoon uw functioneren te bespreken, beschouwen, aan te scherpen en mogelijk bij te stellen.

 

Intervisie voor hoger management

Binnen deze intervisies kunt u met collega's van gedachten te wisselen. Deze intervisie is erop gericht u een gezelschap met stevige sparringspartners te bieden. Het biedt u de mogelijkheid om vanuit deze, niet zakelijke context, stil te staan bij de complexiteit van uw werk en de invloed die uw functie heeft op u als persoon. U kunt zelf een groep vormgeven of u kunt zich individueel melden om deel te nemen aan een bestaande intervisiegroep.