Teamcoaching

Binnen de meeste moderne bedrijven wordt een hoge mate van flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Bij reorganisaties, wijzigingen in de leiding, nieuwe vormen van onderlinge samenwerking en tal van andere situaties komen werknemers emotioneel onder druk te staan. Niemeijer Organisatieadvies biedt ondersteuning aan teams.

 

Teamcoaching van goed functionerende teams

Het coachen goed functionerende teams is belangrijk. Aandacht is belangrijk juist als personen en teams goed functioneren. Samenwerken binnen een team brengt altijd vormen van misverstanden, weerstand en andere onderlinge interactieproblemen teweeg. Voorkomen is beter dan genezen in deze. Daarnaast houdt coaching teams creatief en bij de les. Zo wordt een team gestimuleerd om, als zaken goed lopen, scherp en alert te blijven door zichzelf vragen te blijven stellen.

 

Teamcoaching van disfunctionerende teams

Aan disfunctioneren liggen vaak ‘vermijdende’ oplossingen voor onderliggende conflicten of belangentegenstellingen ten grondslag. Angst is een slechte raadgever en leidt tot vermijden. Het is dan goed om een veilige basis voor confrontatie te creëren.