Mediation

Mediation is een vorm van begeleiding waarbij partijen die een conflict hebben of voorzien dat een conflict zal gaan ontstaan worden ondersteund in het zoeken naar een oplossing voor de impasse. De  invloed van emoties in conflicten is evident, alleen het benutten van deze emoties met als doel het conflict te hanteren wordt eigenlijk veel te weinig toegepast.

 

Er wordt veel gezocht naar concrete oplossingen en dat vraagt naar vaak complex handelen en ingrijpen. Onze ervaring is dat met de juiste toon en oog voor de (onderliggende) belangen, conflicten veel efficiënter en bevredigender kunnen worden opgelost. Als u ons vraagt te bemiddelen zullen we eerst kijken of via die weg tot een oplossing van de impasse valt te komen. Onze aanpak daarin is confronterend en doelgericht met oog voor de emotie-factor.