Emotiemanagement voor leidinggevenden

Emotiemanagement is een methodiek van leidinggeven waarbinnen managers emoties, die ten grondslag liggen aan het gedrag van zichzelf, medewerkers, leidinggevende en anderen, effectief leren te hanteren. Aanpak in deze is het vergroten van uw slagkracht door kennis en vaardigheden te ontwikkelen die er voor zorgen dat u drijfveren op gevoelsniveau kunt herkennen en hanteren zodat uw koers en positie steviger wordt.