Omgaan met agressie

Dit specifieke coachingstraject is ontwikkeld voor medewerkers van bedrijven en organisaties die binnen hun werk veel met andere mensen moeten communiceren. Voorbeelden van beroepen zijn: docenten, baliemedewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, managers, verkopers, psychologen, artsen, etc.

 

De aanpak bestaat uit het in groepsverband (gemiddeld acht personen) bespreken van concrete situaties die men in het werk tegen komt. Daarbij wordt heel concreet en persoongericht ingegaan op situaties en alleen waar nodig theoretische toelichting gegeven.

 

Doelen van dit coachingstraject

  • Een persoonlijke stijl ontwikkelen om lastig gedrag van anderen te kunnen hanteren¬†
  • Doen afnemen van de werkdruk
  • Onderlinge steun tussen werknemers doen toenemen
  • Bieden van een kader waarbinnen probleemgedrag inzichtelijk wordt gemaakt in concrete situaties