Algemene informatie

Benjamin Niemeijer heeft, vanuit zijn ervaring dat de slagkracht van een coach vooral afhangt van wie hij is en hoe hij/zij zich gedraagt in de interactie met anderen, een team met professionals opgebouwd. Inmiddels bestaat dat team uit een groep specialisten met uitgesproken persoonlijkheden met verschillende kernspecialismen. Zij beschikken echter allemaal over het talent op een uitermate prettige manier contact te leggen en te onderhouden.