Leertraject voor P&O en HRM deskundigen

Uit de contacten die wij onderhouden met professionals die werken binnen afdelingen Personeel en Organisatie en Human Resources, weten wij dat er behoefte is aan het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden in het omgaan met lastige situaties en mensen. Wij hebben daarom een coachingstraject ontwikkeld, specifiek voor professionals binnen dit vakgebied, in de vorm van een intervisie. Dat geeft ruimte onderling van gedachten te wisselen en oplossingen te genereren maar maakt het ook mogelijk een beroep te doen op onze expertise op het gebied emotiemanagement. Wij zijn dus coachend aanwezig bij deze vorm van intervisie.

 

Intervisie professionals P&O en HRM

Binnenkort start de nieuwe intervisiegroep voor professionals die werken binnen afdelingen Personeel en Organisatie en/of Human Resources. U kunt zich aanmelden via het aanvraagformulier op onze internetpagina www.niemeijer-coaching.nl . Hieronder vindt u aanvullende informatie.

 

Algemene informatie:

Deze intervisie biedt u de mogelijkheid om binnen prettige en ontspannen bijeenkomsten collega’s uit andere organisaties te ontmoeten en complexe situaties binnen uw werksituatie te bespreken met aandacht voor reflectie, steun, confrontatie en verdieping. Daarbinnen is ruimte om, vanuit de context van het werk, stil te staan bij meer persoonlijke drijfveren, blokkades en kwaliteiten. Dit alles met als voornamelijk doel uw professionele en persoonlijke functioneren te bevorderen en vaardigheden arsenaal verder uit te breiden. Deze intervisie wordt begeleid door Benjamin Niemeijer (coach/psychotherapeut).

 

Praktische informatie: 

Duur
Frequentie
Aantal deelnemers
Totale duur
Locatie
Kosten
Inschrijving
Dagdeel (4 uur)
Tweemaandelijks
Maximaal 8 per groep
7 bijeenkomsten (eerste traject)
'Het Kasteel' Melkweg 1 (bezoekadres) te Groningen
1500 euro (incl.)
Telefonisch/aanvraagformulier


Dit is een door ons gecertificeerd leertraject. Dat wil zeggen dat u een bewijs van dit traject van ons ontvangt, na afloop van het doorlopen van dit leertraject