Coaching van managementteams

Managers worden veelal individueel gecoacht. Wij hebben naast ons individuele aanbod een coachingtraject opgezet voor managementteams. Het is verhelderend om iemand van buitenaf bij het team als geheel te laten stilstaan en aandacht te besteden aan de onderlinge besluitvorming, de kwaliteit van de onderlinge relaties, de verhouding tussen het managementteam en de rest van de organisatie, de verhoudingen binnen het team, etc. Veelal ondersteunen wij managementteams door een tijdje aanwezig zijn bij de vaste bijeenkomsten en overlegmomenten.

 

Doel van deze coachingsaanpak is dat u helder krijgt wat de sterke en minder sterke kanten van uw onderlinge samenwerking, uw koers binnen het bedrijf en stijl van leidinggeven zijn. Wij zullen u vervolgens uitdagen op zoek te gaan naar mogelijkheden de zwakkere kanten bij te stellen en de sterke kanten explicieter vorm te geven of uit te bouwen.