Visie

Het goed functioneren van organisaties is in hoge mate afhankelijk van een goed emotioneel klimaat. In wisselende samenstelling maar ook als geheel team, bieden wij know-how op het niveau van organisaties als geheel tot aan coaching van teams en individuen. Wij creëren alternatieve kaders en geven concrete adviezen op het vlak van strategisch beleid, innovatie en samenwerking. Wij ondersteunen u in het verder ontwikkelen of expliciet implementeren van effectief en helder emotiemanagement.

 

Daarbij hanteren we een aantal basisuitgangspunten:

Wij gaan er vanuit dat 50% van het oplossen van een probleem ligt in het definiëren van een probleem. Dat 95% van de echte problemen niet op te lossen is en de winst dan zit in het adequaat hanteren van een probleem. Tot slot veronderstellen we dat het effect van organiseren in het niet valt bij het effect van motiveren. Deze uitgangspunten kleuren onze manier van coachen, trainen en adviseren.